Produkter & Tjänster

Joba Rörteknik tillverkar rörkopplingar och rörledningar till tyngre fordonsindustrin och har även kunder inom hydraulik.
Vi är nischade på mindre till medelstora volymer, reservdelar och prototypdetaljer.
Nästan alla våra produkter består av rör som bearbetas med lödning, bockning och ändformning.
I vår produktion arbetar vi med styrda processer och flöden, detta gör att vi effektivt tar fram produkter med hög kvalitet.
För att förse kunder med kompletta produkter ombesörjer vi ytbehandling och diverse montering efter kundens behov.

Vår kunskap och kapacitet innebär trygghet för kunden där vi har ett tätt samarbete och levererar produkter av högsta kvalitet med kundspecifika krav.
Vi jobbar ständigt med att förbättra oss och är certifierade enligt ISO 9001:2015.

Nedan hittar du mer om hur våra produkter kan se ut och mer om våra tjänster.

Bockning av rör
Rörbockning
Induktionslödning
Lödning
Ändformning av rör
Ändformning
Bockade rör
Produkter