Lödning

Induktionslödning och flamlödning

 

Vi har både teknik och kompetens för att genomföra hårdlödning. En stor del av de produkter vi tillverkar är i behov av lödning, såsom tex. en banjo, slangnippel, fäste mm.

Vid hårdlödning förfogar vi över tre induktionslödningsaggregat och tre flamlödningsstationer.

Induktionslödning är en effektiv och kvalitetssäker form av lödning där man har en uppstyrd process som kan upprepa samma resultat i lödning efter lödning.

Flamlödning använder vi mycket vid komplexa detaljer, tex där ett fäste ska lödas fast på röret eller flera rör lödas ihop till en komplett. 

Dessa två sätt att löda gör att vi kan klara av allt från de enklaste till de svårare lödningarna. 

Vid krav eller önskemål har vi även utrustning för att tätkontrollera de produkter vi tillverkat.

Hårdlödning
Bearbetning av rör
Induktionslödning