Lödning

Lödning

Vi utför hårdlödning i våra induktionsaggregat och gasollödningsstationer. En stor del av produkter vi tillverkar innehåller någon slags lödning, tex. en banjo eller ett fäste på röret. Vi åtar oss även legolödning av kunders material.

Om krav finns så har vi utrustning för att tätkontrollera våra produkter.

Hårdlödning